Plik do pobrania w formacie PDF

Oferta programowa telewizji cyfrowej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Metalowiec”

Oferta programowa telewizji analogowej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Metalowiec”

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur i innych dokumentów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych

Cennik Usług w Sieci Telewizji Kablowej i Internetu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawach związanych z podejmowaniem czynności cywilnoprawnych w Dziale Telewizji Kablowej i Internetu

Upoważnienie jednorazowe do samodzielnego zawarcia umowy

Wniosek o zawarcie umowy

Wniosek o rozwiązanie umowy.