Sieć Telewizji Kablowej i Internetu SM „Metalowiec”

prom_2020

Sieć Telewizji Kablowej i Internetu SM „Metalowiec” swoją działalność rozpoczęła w roku 2003. Decyzja o jej budowie, została zapisana w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 16.09.2002 roku, w której stwierdzono celowość budowy systemu telewizji kablowej i internetu w zasobach SM „Metalowiec”.
Sieć Telewizji Kablowej ma strukturę hybrydową tzn. wykorzystano światłowody z urządzeniami optycznymi nadawczo-odbiorczymi oraz strukturę metalową na bazie kabla koncentrycznego.
Swoim zasięgiem obejmuje całość zasobów SM „Metalowiec”. Obecnie 94% mieszkańców korzysta z telewizji kablowej, a 35% mieszkańców korzysta z usługi dostępu do Internetu.
Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii transmisji danych w sieciach kablowych (EURODOCIS 3.0) oraz nowoczesnemu sprzętowi firmy Cisco w sieci TVK mogą zostać w przyszłości uruchomione dodatkowe usługi multimedialne.
Sieć Telewizji Kablowej świadczy usługi w zakresie szerokopasmowej sieci teletransmisji:

  • przesyłu programów radiowo-telewizyjnych
  • całodobowego dostępu do Internetu
  • internetowej telefonii cyfrowej
  • monitoringu osiedlowego