Internet

NET-2024

Organizatorem Promocji „LATO NET-2024” w sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją”, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” z siedzibą w Kraśniku przy ul. Klonowej 5, zwana dalej „Operatorem” lub „Stroną”. Celem Promocji jest sprzedaż szybkiego dostępu do sieci Internet, dostępnego w czterech szybkościach dostępowych za korzystną dla Abonenta opłatą aktywacyjną i abonamentową.
Promocja dostępna jest wyłącznie dla Abonentów indywidualnych zamieszkałych w zasobach Spółdzielni.

* Więcej informacji w regulaminie promocji, plik do pobrania w formacie PDF Aneks_Regul_Prom_NET-2024