Internet z telewizją cyfrową w pakiecie MIX / MIX2

internet z telewizją cyfrową w pakiecie MIX-2024

Organizatorem Promocji  „Internet z telewizją cyfrową w pakiecie „WIOSNA MIX-2024” w sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją”, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” z siedzibą w Kraśniku przy ul. Klonowej 5, zwana dalej „Operatorem” lub „Stroną”. Celem Promocji jest sprzedaż telewizji cyfrowej z pakietem „DTV-BASIC” oraz szybkiego dostępu do sieci Internet, dostępnych łącznie w niniejszej Promocji w pakiecie „Zima MIX-2024” za korzystną dla Abonenta opłatą aktywacyjną i abonamentową. Promocja dostępna jest dla Abonentów indywidualnych na obszarze działania sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni.

* Więcej informacji w regulaminie promocji, plik do pobrania w formacie PDF  Aneks_Regul_Prom_MIX-2024

Internet z telewizją cyfrową w pakiecie MIX2-2024

Organizatorem Promocji „Internet z telewizją cyfrową w pakiecie „WIOSNA MIX 2/2024” w sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją”, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” z siedzibą w Kraśniku przy ul. Klonowej 5, zwana dalej „Operatorem” lub „Stroną”. Celem Promocji jest sprzedaż telewizji cyfrowej oraz szybkiego dostępu do sieci Internet, dostępnych w niniejszej Promocji w w różnych konfiguracjach za korzystną dla Abonenta opłatą aktywacyjną i abonamentową. Promocja dostępna jest dla Abonentów indywidualnych na obszarze działania sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni.

* Więcej informacji w regulaminie promocji, plik do pobrania w formacie PDF  Aneks_Regul_Prom_MIX2-2024