Plik do pobrania w formacie PDF

Powiększ obrazpdf

 

 

 

 

 

 

 

Oferta programowa telewizji cyfrowej Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec – 2018.12.03

Oferta programowa telewizji analogowej w sieci Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec – 2018.12.03

 

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur i innych dokumentów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych

Regulamin Programu „CYFRONET PLUS ” w Sieci Telekomunikacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

Regulamin Programu „TURBONET PLUS 2016” w Sieci Telekomunikacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawach związanych z podejmowaniem czynności cywilnoprawnych w Dziale Telewizji Kablowej i Internetu

Wniosek o rozwiązanie lub zmianę warunków umowy

Upoważnienie jednorazowe do samodzielnego zawarcia umowy