Plik do pobrania w formacie PDF

Oferta programowa telewizji cyfrowej Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec

Oferta programowa telewizji analogowej w sieci Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec

 

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur i innych dokumentów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych

Cennik Usług w Sieci Telewizji Kablowej i Internetu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku

Cennik Świadczenia Usług Internetowej Telefonii Cyfrowej

Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawach związanych z podejmowaniem czynności cywilnoprawnych w Dziale Telewizji Kablowej i Internetu

Wniosek o rozwiązanie lub zmianę warunków umowy

Upoważnienie jednorazowe do samodzielnego zawarcia umowy

wniosek o zawarcie umowy