Internet z telewizją cyfrową w pakiecie MIX-2020

Internet z telewizją cyfrową w pakiecie MIX WIOSNA-2020

Organizatorem Promocji  „Internet z telewizją cyfrową w pakiecie MIX WIOSNA-2020” w sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją”, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” z siedzibą w Kraśniku przy ul. Klonowej 5, zwana dalej „Operatorem” lub „Stroną”. Celem Promocji jest sprzedaż telewizji cyfrowej z pakietem „DTV-BASIC” oraz szybkiego dostępu do sieci Internet, dostępnych łącznie w niniejszej Promocji w pakiecie „MIX WIOSNA-2020” za korzystną dla Abonenta opłatą aktywacyjną i abonamentową.
Promocja dostępna jest dla Abonentów indywidualnych na obszarze działania sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni.

* Więcej informacji w regulaminie promocji, plik do pobrania w formacie PDF  Aneks_Regul_Prom Zima-MIX-2020