Internet z telewizją cyfrową w pakiecie MIX2-2020

Internet z telewizją cyfrową w pakiecie Zima- MIX2-2020

Organizatorem Promocji „Internet z telewizją cyfrową w pakiecie „Zima-MIX 2/2020” w sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją”, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” z siedzibą w Kraśniku przy ul. Klonowej 5, zwana dalej „Operatorem” lub „Stroną”. 2. Celem Promocji jest sprzedaż telewizji cyfrowej oraz szybkiego dostępu do sieci Internet, dostępnych w niniejszej Promocji w w różnych konfiguracjach za korzystną dla Abonenta opłatą aktywacyjną i abonamentową.
Promocja dostępna jest dla Abonentów indywidualnych na obszarze działania sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni.

* Więcej informacji w regulaminie promocji, plik do pobrania w formacie PDF  Aneks_Regul_Prom_Zima_MIX2-2020