Internet 2016

Powiększ obraznet

Organizatorem Promocji „Internet 2016” w sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją”, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” z siedzibą w Kraśniku przy ul. Klonowej 5, zwana dalej „Operatorem” lub „Stroną”.
Celem Promocji jest sprzedaż szybkiego dostępu do sieci Internet, dostępnego w czterech szybkościach dostępowych za korzystną dla Abonenta opłatą aktywacyjną i abonamentową.
Promocja dostępna jest wyłącznie dla Abonentów indywidualnych zamieszkałych w zasobach Spółdzielni.

Plik do pobrania w formacie PDF

Aneks_Regul_Prom_INTERNET-2016